ဦးေက်ာ္ဟိန္း မရွိေတာ့တာဟာ အႏုပညာဖတ္စာအုပ္ၾကီး မရွိေတာ့သလုိပဲ - ဦး၀င္းျမိဳင္

သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီလုိ႔ ဦးေက်ာ္ဟိန္းရဲ႕ ႏႈတ္နဲ႔ ေအာင္လက္မွတ္ေပးတာ ခံခဲ့ရဖူးသူ သရုပ္ေဆာင္ ဦး၀င္းျမိဳင္က ဦးေက်ာ္ဟိန္းနဲ႔ ရႈတင္ေတြမွာဆုိရင္ အမွားတစ္ခုခု လုပ္မိမွာ ေၾကာက္တဲ့အထိ ခံစားရဖူးတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိေၾကာက္တာကလည္း ဦးေက်ာ္ဟိန္းဟာ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ စာအုပ္ၾကီးတစ္အုပ္လုိပဲ အကုန္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္သလုိ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈလည္း ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ ့ေျပာပါတယ္။

#ဦးေက်ာ္ဟိန္း #ဦး၀င္းျမိဳင္ #အႏုပညာဖတ္စာအုပ္

(ဦး၀င္းျမိဳင္၏ နာမည္အား ဦးေဇာ္မင္း(ဟံသာေျမ)ဟု မွားယြင္းပါသြားခဲ့မႈအတြက္ နားလည္ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္)

By: Akonthi Media | 2 weeks ago